Lid worden

Lid worden van de Belgian Tennis Fans ?

Lidgeld BTF 2017
Het lidgeld 2017 blijft behouden op € 25,-.

Rekeningnummer Belgian Tennis Fans
IBAN BE19 0003 1022 6612 BIC BPOT BE B1
met vermelding naam & voornaam – lidgeld BTF2017.