Lid worden

Lid worden van de Belgian Tennis Fans ?

Lidgeld BTF 2019
Het lidgeld blijft behouden op € 25,-.

Rekeningnummer Belgian Tennis Fans
IBAN BE19 0003 1022 6612 BIC BPOT BE B1
met vermelding naam & voornaam – lidgeld BTF2019.

 

Gelieve per persoon  het ” BTF – Membership form ” in te vullen.